TSO-ASSISTENTConcept, vormgeving, redactie en realisatie door Shift-F16. TSO-ASSISTENT is het meest gebruikte online systeem voor de tussenschoolse opvang, met een eigen inlogomgeving welke ook door Shift-F16 is vormgegeven en gerealiseerd.